Nincs jelentős elvándorlás az osztrák munkaerő-piacról.

Budapest, 2017. december 7.

Nincs jelentős elvándorlás az osztrák munkaerő-piacról. A kelet-európai országokban is csökken a külföldi munka utáni érdeklődés.
usztria továbbra is erős gazdasági színtérAz osztrák munkavállalók hűek hazájukhoz, ha a munkahelyükről van szó. Ezt a tényt támasztja alá a Jobswype álláskereső portál legújabb európai felmérése, amelyben több mint 3400-an vettek részt.„Hajlandó lenne elköltözni egy állása miatt?” A 2017 októberében megkérdezett osztrákok 42%-a nem hagynál el az országot egy új munkahely miatt. Csupán a megkérdezettek 22%-a lenne készen arra, hogy elköltözne hazájából egy új munka miatt.Az európai eredmények kiértékelést követően elmondhatjuk, hogy a munkavállalók többsége az általános gazdasági helyzetnek megfelelőn, az ideális munka érdekében akár hazáját is maga mögött hagyná. A svájci Jobswype felhasználók 19%-a, míg az írek 37%-a költözne el a saját országán belül egy új munka miatt. Az említett országokban a megkérdezettek 22-62%-a akár egy másik EU-tagállamba is elköltözne, ugyanakkor az Egyesült Királyságban a válaszadók 62%-a költözne el, amelynek okát a BREXIT-körüli bizonytalanságnak vélik.„Nem meglepő a német anyanyelvű területek alacsony munkanélküliségi rátája, valamint erős gazdasági helyzete, így az otthon elhagyásának kényszere alacsony marad” – vélekedik Christian Erhat a Jobswype ügyvezetője.Ezzel szemben az egykori keleti blokk tagállamaiban úgy vélik, nyugaton jobb körülményeket találhatnak, ám ezekben az országokban is figyelemmel kell kísérni a gazdasági fellendülés hatásait.Míg keleten csökken, addig az Egyesült Királyságban növekszik a külföldre költözés aránya„Amennyiben összehasonlítjuk a 2016-os, hasonló témában elvégzett felmérés eredményeit az aktuális kérdőív kiértékelésével, azt látjuk, hogy a volt keleti-blokk tagállamaiban érezhetően csökken az elvándorlásra való hajlam” –véli Ehart. „ A másik nagy változás a britek körében az előző évhez viszonyítva, a költözési hajlam növekedése. Közel kétszer annyian, mint 2016-ban, a válaszadók csaknem 62%-a elhagyná szülőhazáját egy munka miatt. Ennek oka valószínűleg a BREXIT okozta gazdasági és szociális bizonytalanságban keresendő!”„ Elhagyná a kontinenst az álommunka érdekében?” A 2016-os felmérés eredményei azt mutatják, hogy a válaszadók 16-40%-a ( Németország 16%, Svájc 17%, Ausztria 20%, Egyesült Királyság 26%, Csehország 28%, Írország 29%, Magyarország 39%, Lengyelország 40%, Románia 40%) készen állna elhagyni otthonát és egy másik EU-tagállamba költözne egy munka miatt.A korábbi felmérés szerint a megkérdezettek 18 (UK) és 36%-a (Svájc) költözne másik városba munka miatt.A svájciak 26%-ának, a németek 33 és az osztrákok 36%-ának esetében 2016-ban még szóba sem jöhetett a költözés egy esetleges új munka miatt. A többi ország esetében a megkérdezettek 12 (UK) és 29%-a (Csehország) gondolkodott hasonlóan.A magyarok 13%-a, a román és a lengyel válaszadók 19%-a gondolta úgy, hogy nem lenne képes elhagyni hazáját egy jobb munka miatt, míg ezekben az országokban volt azok aránya is a legmagasabb, akik mindenképpen elhagynák hazájukat a jobb megélhetés érdekében (Magyaro.: 39%; Lengyelo.: 40%; Románia.: 45%).Ezek az értékek jelentősen csökkentek a legfrissebb 2017 októberi felmérés szerint: Magyarország 36%, Lengyelország 30%, Románia (26%.Ezt a kérdőívet a Jobswype 2017 októberében végezte el, amelyben Európa-szerte 3424 ember vett részt.

Photo material

Show blog posts