Adatvédelmi tájékoztató

Jobswype összegyűjti a személyes adatokat azután, hogy a felhasználó regisztrált az weboldalon.

rögzített és felhasznált adatok

Jobswype oldalra lehet regisztrálni. Ezen a biztonságos felületen minden felhasználó adatai biztonságban vannak, hisz a felhasználóval kapcsolatos adatok, mint e-mail cím, felhasználónév és jelszó elmentésre kerül.

A Jobswype a személyes adatai védelmét komolyan veszi és szigorúan tartja magát az érvényes adatvédelmi szabályokhoz. Ezen a web oldalon személyre vonatkozó adatokat csak a műszakilag szükséges mértékben gyűjtünk. A gyűjtött adatokat semmi esetre sem adjuk el vagy más okból harmadik félnek nem adjuk tovább.

A következő nyilatkozat áttekintést ad Önnek arról, hogy ezt a védelmet mi hogyan teljesítjük, és milyenfajta adatot, milyen célból gyűjtjük össze.

A személyre vonatkozó adatok gyűjtése, feldolgozása és használata

A Jobswype a Log Files szerverével automatikusan gyűjt és tárol információkat, amiket az Ön Browserje nekünk elküld. Ezeket az adatokat a Jobswype nem tudja meghatározott személyekhez rendelni és csak statisztikai célokat szolgálnak. Ebből következően a személyes adatokat önkéntes közlés alapján tárolunk, például egy regisztráció keretében, egy e-mail üzenetnél vagy hasonló szolgáltatás esetén.

Az Ön adatainak a megváltoztatása

Mi azon fáradozunk, hogy az Ön személyes adatait korrekt módon tároljuk. Ön az adatait az illető szolgáltatás profiljában, már ha van, bármikor megváltoztathatja (aktualizálhatja, javíthatja és/vagy kiegészítheti), vagy törölheti. Abban az esetben, ha az Ön szolgáltatásánál a profil területén nem tudja az adatait változtatni vagy egy ilyen profilterület nem létezik, akkor elérhet minket az Impresszumban megadott e-mail címen.

Nem felelünk a partnerek internet oldalaiért

Az oldalainkon utalunk az együttműködik partnereinkre, akik a maguk részéről internet oldalakat, és szolgáltatásokat kínálnak, valamint utalunk vállalkozói weboldalakra, amelyeken az állásaikat kínálják. Ezeknek általában van adatvédelmi nyilatkozata. Ezekért, a velünk kapcsolatban nem álló nyilatkozatokért nem vállalunk felelősséget. Kérjük Önöket, náluk érdeklődjenek az illetékes adatvédelmi gyakorlatról.

Az adatvédelmi határozat megváltoztatása

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ezeket az általános adatvédelmi rendelkezéseket az érvényes adatvédelmi előírásoknak megfelelően, bármikor megváltoztassuk. Az online ajánlatunk használatához az Ön látogatása idején lehívható adatvédelmi rendelkezés aktuális változata érvényes.

A Cookie használata

Az internet oldalak több helyen használnak úgynevezett Cookie-kat. Ezek arra szolgálnak, hogy a kínálatunkat felhasználó baráttá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék. A Cookie-k kicsi adathordozók, amelyeket az Ön gépe telepítenek és az Ön Browser-e tárolja. A legtöbb általunk használt Cookie úgynevezett Session-Cookie. Ezek az Ön látogatása után automatikusan törlődnek. A Cookie-k nem okoznak kárt az Ön gépében és nem tartalmaznak vírusokat.

A felvilágosításhoz való jog

Önnek mindenkor meg van a joga, hogy az Ön személyére vonatkozó tárolt adatokról felvilágosítást kérjen, annak származásáról, címzettjérõl, úgymint a tárolás céljáról. Erre vonatkozó kérdés estén forduljon az Impressum-ban megadott kapcsolati adatokhoz.

Adatvédelmi tájékoztató

Általános Szerzõdési Feltételek a Jobswype szolgáltatásainak használatáról, érvényes: 1. Január 2014

 1. A rendelkezések az alábbi területekre érvényesek és terjednek ki
  1. A Jobswype.hu web-oldal a Webintegration IT Service Kft-nek a terméke (a következõkben Jobswype), melynek a székhelye Stutterheimstraße 16-18 A-1150 Wien.
  2. A Jobswype a Jobswype.hu szolgáltatását kizárólag az általános üzleti szabályzat aktuális változata alapján kínálja; ezek érvényesek minden szolgáltatásra és munkára, úgymint szállítmányokra, amiket a "Jobswype" a Jobswype.hu keretein belül az ügyfelei részére nyújt, úgymint minden jövõbeli üzletre, még akkor is, ha nem hivatkoznak rá kifejezetten. Az általános szerzõdési feltételek érvényesek a Jobswype.hu szolgáltatásainak ingyenes igénybevételekor is. Az ügyfél szerzõdési szabályzata akkor sem képezi a szerzõdés tartalmát, ha az ügyfél a saját megrendel?- vagy üzleti irataiban azokat figyelembe veszi és a Jobswype azok ellen kifejezetten nem tiltakozik.
  3. Minden, erre a szerzõdéses viszonyra vonatkozó kiegészítõ megállapodás, közlés és magyarázat csak akkor érvényes, ha írásban vagy e-mail-ben történik, ennél a formai követelménynél is csak az írott formát tudjuk elfogadni.
  4. A következõkben ügyfélnek számítanak magánszemélyek és vállalkozások.
 2. A szolgáltatás tárgya
  1. A Jobswype.hu szolgáltatása kizárólag egy, az interneten kiírt álláshirdetések online álláskeresõ szolgáltatója. A szabadon hozzáférhetõ szolgáltatások használata díjtalan. A költségtérítéses termékek igénybevétele fizetés ellenében történik.
  2. A Jobswype teljesítményének a mértéke kizárólag a Jobswype.hu weboldalán lévõ teljesítményleírásra irányul.
  3. A Jobswype a megbízásokat akkor teljesíti, az aktuális online árlistát ill. az ajánlatban szereplõ tarifát figyelembe véve, ha a szerzõdés elkészült. A szerzõdés a Webintegration és az ügyfél között lezárt online rendeléssel, vagy egyéb írásos megrendeléssel jön létre.
  4. A Jobswype.hu szolgáltatás a nap 24 órájában áll rendelkezésre. A Jobswype nem vállal garanciát az elérhetõségért, a mûszaki berendezések mûködõképességéért, vagy a teljesítmények méretéért vagy tartalmáért. A Jobswype kéri az ügyfeleket, hogy lehetõség szerint idõben jelezzék a szüneteket vagy a jelentõs korlátozást, amelyek a karbantartáshoz, az üzemeltetési munkák elvégzéséhez, a hálózat vagy szolgáltatás javításához, vagy zavarok megelõzéséhez szükségesek. A Jobswype különösen nem vállal garanciát harmadik résztvevõ vezetékeinek és berendezéseinek a rendelkezésre állásáért.
 3. A szerzõdés idõtartama, visszalépési jog
  1. Amennyiben nem egyeztek meg másban, minden szerzõdést a választott termék alapjául szolgáló idõtartamra kötünk meg. Ha a Jobswype a szolgáltatását már megkezdte a Jobswype.hu szolgáltatásának a keretében, a fogyasztóvédelmi törvény értelmében a visszalépési határidõn belül, a visszalépési jog nem áll fenn.
  2. A Jobswype jogosult a szolgáltatás nyújtását egy ügyfél részére haladéktalanul és bejelentés nélkül megszakítani, ha
   • az ügyfél a Jobswype szolgáltatásai igénybevételével összefüggésben jogellenes tevékenységet folytat, vagy jogellenes információkat terjeszt, vagy harmadik résztvevő által ilyet csináltat vagy terjesztet.
   • az ügyfél jelentős szerződési kötelezettségeit megszegi
   • az ügyfél ismételten vét az internet használat általánosan elfogadott normái ellen, különösen, ha fennáll az alapos gyanú, hogy a csatlakozási helyérõl olyan tevékenységet folytat, amely vagy a Jobswype vagy mások számítógépének biztonságát és üzemeltetését veszélyezteti.
  3. A Jobswype jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha
   • a III. pont (2) bekezdésének körülményei fennállnak
   • az ügyfél ellen csődeljárás indul, vagy a csődeljárás megindítására vonatkozó kérvényt nem elegendő vagyon miatt visszautasították
   • az ügyfél a már engedélyezett fizetését visszavonja, függetlenül attól, hogy megindokolta vagy nem.
  4. A Jobswype a III. pont (2) bekezdésében foglaltak megszűnése esetén újból elindítja a szolgáltatást, mihelyt a leállítás okai megszűntek és az ügyfél a letiltás és az újrakapcsolás költségeit megtérítette. A (2) bekezdésnek megfelelően a szolgáltatás szüneteltetése nem mentesíti az ügyfelet a fizetési kötelezettsége alól.
  5. Visszalépés esetén a teljesített szolgáltatást vagy részszolgáltatást, a Jobswype kártérítési igényének csorbítása nélkül, a szerződésnek megfelelően elszámoljuk és ki kell fizetni.
 4. Fizetési feltételek
  1. Az elszámolás a II. pont (2) alapján megkötött szerződés szerint történik. A fizetés számla szerint történik.
  2. A megállapított díjazások a szerződéskötés idején érvényes tarifákon nyugszanak. Ezen alapok változása esetén a már megkötött szerződések díjazásai nem változnak.
 5. Licencjog átengedés és szerzői jog
  1. A Jobswype engedélyez az ügyfélnek egy nem kizárólagos, nem átruházható, nem alálicencezhető jogot a szerződésben meghatározott szolgáltatások használatára. Az ezen túlmutató felhasználás nem engedélyezett ill. a Jobswype kifejezett hozzájárulásához van kötve. A Jobswype és a kooperációs partnerei minden jogot fenntartanak a rendelkezésre bocsátott információkra vonatkozóan.
  2. Az ügyfél a felkínált szolgáltatásokra vonatkozó használati jogát csak saját, belső céljaira használhatja, a szerződés céljával összefüggésben.
  3. Az ügyfélnek nincs engedélyezve, a szerződés tárgyát képező adatokat, méghozzá innen származó részeket sem, mindegy, milyen módon, sokszorosítani, kivéve, ha a szerzői jogra vonatkozó törvény ezt kifejezetten előírja.
  4. Ugyancsak nem engedélyezett hasonló adatoknak a fejlesztése vagy előállítása oly módon, hogy a szerződés tárgyát képező adatokat mintának használják.
  5. Számos, ebben a szerződési pontban, az ügyfél által vállalt kötelezettség érvényes a szerződéses jogviszony megszűnése után is. Az ügyfél saját részéről kötelezi magát egyéb kártérítésnél minden, a szerződés tárgyát képező szolgáltatások tekintetében érintett munkatárs vagy bevont személy az általa vállalt kötelezettségek betartására, különösen az ebben a pontban foglaltakéra.
 6. Szolgáltatás és kártérítés
  1. Az ügyfél a szerződéskötés előtt a Jobswype szolgáltatásának a működési módjáról kielégítő képet alkotott és megerősítette, hogy a szolgáltatás mértékét részletesen ismeri. Ezen ismeretek birtokában az ügyfél a úgy döntött, hogy a Jobswype szolgáltatásait az általa definiált módon használja a magán és üzleti élet területén. A vitás kérdésekről szerződéskötés előtt tanácsot kért a Jobswype munkatársaitól vagy szakértő harmadik személytől. Az ügyfél előírásai írásos formát igényelnek.
  2. A Jobswype a szolgáltatásait a technika általános állásának figyelembevételével végzi. Még a gondos szoftver előállítás mellett is, a technika mai állása szerint nem lehetséges, hogy a szoftver hibákat minden felhasználási területen kiküszöböljük.
  3. A Jobswype a Jobswype.hu szolgáltató keretein belül fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal részeit vagy az egész kínálatot különösebb bejelentés nélkül megváltoztassa, kiegészítse, törölje vagy a megjeleltetést időlegesen vagy véglegesen megszüntesse.
  4. A Jobswype nem vállal garanciát a Jobswype.hu keretében igénybe vett és felkínált szolgáltatásoktól elvárt és ténylegesen elért felvillanási gyakoriságért a kattintások, reklámok és hirdetések tekintetében. A Jobswype nem vállal felelősséget egy harmadik érintettől származó adatok és információk aktualitásáért.
  5. A Jobswype nem vállal felelősséget azért, hogy az internet jellege miatt a Jobswype.hu keretén belül regisztráljon minden felsorolt, földrajzilag jelölt területre és az interneten rendelkezésre álló adatot.
  6. Nem vállalunk felelősséget
   • az adatok teljes átviteléért, helyes közzétételéért és időbeni továbbításáért
   • azért, hogy a szolgáltatások megszakítás nélkül hozzáférhetőek legyenek ill. hogy mindig lehessen kapcsolatot teremteni
   • harmadik féltől átvett, az ügyfélnek továbbítandó adatok helyességéért vagy annak tartalmáért
   • harmadik személytől származó adatok és információk szerzőségéért és tartalmáért, különösen a weboldalakkal kapcsolatban
  7. A Jobswype nem vállal felelősséget szervezetei, munkatársai és kisegítői kisebb felelőtlenségéért.
  8. A továbbiakban kizárunk minden felelősséget a következő károkért: a piaci érték és az üzleti kapcsolatok elvesztéséért, termeléskiesésért és elmaradt nyereségért, késedelemből eredő károkért, vagyoni károkért, közvetett kárért, jövőbeni károkért és harmadik résztvevő igényeiből eredő károkért. A felhasználóknál, a fogyasztóvédelmi törvény értelmében ennek a bekezdésnek a felelősség való kizárása nem érvényes abban az esetben, ha a Jobswype szervezetei, munkatársai és kisegítői durva vagy szándékos felelőtlenséget követtek el.
 7. Adatvédelem
  1. A Jobswype jogosult közvetítői adatokat, amelyek a kapcsolatok létrehozásához és a díjazás kiszámításához szükségesek - a telekommunikációs törvény értelmében - kiértékelés és elszámolás céljából felhasználni.
  2. A Jobswype a telekommunikációs törvény értelmében, az automatikus feldolgozás miatt jogosult az ügyfelek törzsadatait tárolni, úgy mint: tudományos fokozat, keresztnév, családnév, születési dátum, cég, cím, üzletág, e-mail cím, telefon- és faxszám, foglalkozás megnevezése, a kapcsolatfelvétel dátuma, fizetési mód, a fizetés kezdete és a pénzügyi elszámolás. Ezeket a törzsadatokat a szerződéses jogviszony megszűnése után töröljük, amennyiben a további tárolás nem szükséges törvényi kötelezettségek teljesítése vagy az ügyféllel szemben fennálló követelések miatt. A Jobswype garantálja, hogy a törzsadatokat harmadik érintettnek soha nem adja tovább.
 8. Az ügyfél kötelességei
  1. Az ügyfél garantálja az általa szolgáltatott adatok tartalmának helyességét, aktualitását és jogszerűségét, továbbá garantálja, hogy azok harmadik résztvevő jogaitól mentesek. Ha az ügyfél vét a törvények ellen vagy valakinek a jogkörébe avatkozik, köteles a Jobswype-t minden ebből adódó fenyegetéstől vagy keletkezett kártól teljesen kár és panaszmentesen tartani, ez magában foglalja a jogi védelem- és üldözés költségeit is. Ha az ügyfél tudomására jutnak jogszerűtlen folyamatok, arról köteles a Jobswype-t értesíteni.
  2. Az ügyfél kötelezi magát, hogy minden hozzáférési adatot titokban tart ill. haladéktalanul változtatást igényel, ha feltételezi, hogy azok jogtalanok tudomására jutottak. Azokért a károkért az ügyfél felel, amelyek azáltal keletkeztek, hogy az ügyfél a hozzáférési adatok titokban tartását hiányosan kezelte vagy azokat harmadik félnek továbbadta. A Jobswype-nak azonnal jelenteni kell, ha felmerül a gyanú, hogy egy harmadik személy engedély nélkül használta a hozzáférést.
  3. A reklám vagy egyéb hirdetés beállításához feltétlenül szükséges, hogy az ügyfél a szükséges adatokat és információkat megfelelő formában és egy elégséges átfutási idő figyelembevételével adja meg.
  4. A szerződő partnerek kötelesek az üzleti kapcsolat által tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelni.
 9. Általános rendelkezések
  1. Az ügyfél részéről egy harmadik személy csak a Jobswype írásos engedélyével léphet be a szerződésbe. Az ügyfél a hozzáférést egy harmadik személynek csak a Jobswype írásos engedélye után engedheti át állandó közös használatra, vagy átmeneti egyedüli használatra.
  2. A Jobswype jogosult más vállalkozásokat megbízni azzal, hogy szolgáltatásokat vigyen ki ebből a szerződéses jogviszonyból.
  3. Ha egyes szabályok és feltételek jogilag hatálytalanok, a szerződés megmaradt részei akkor is hatályosak. Ez nem érvényes, ha ebben az esetben a szerződéshez való ragaszkodás elviselhetetlen terhet jelentene az egyik szerződő félre. Abban az esetben, ha az általános üzleti szabályzat egyes rendelkezései hatálytalanok vagy azok lesznek, akkor ezeket gazdasági tartalmuk szerint kell értelmezni.
  4. Az ügyfél csak akkor számíthatja bele a saját költségeit a Jobswype követeléseibe, ha ennek a helyességét jogerősen megállapították vagy a Jobswype azt elismerte. A fogyasztóvédelmi törvény értelmében ezt a bekezdést felhasználókra nem alkalmazzuk.
  5. Kizárólagos bírói illetékesként Bécsben állapodunk meg, kivéve az olyan felhasználók elleni perek esetén- a fogyasztóvédelmi törvény értelmében-, akiknek a lakhelye, vagy szokásos tartózkodási helye belföldön van, vagy belföldön dolgoznak.
  6. Kizárólag az osztrák jog érvényes.