Nincs online vásárlás a munkaidőben

Budapest, 2017. augusztus 17.

A nyári európai Jobswype-szavazás szerint a felhasználók egyöntetűen nem vásárolnak online a munkaidejük alatt. Dicsérendő hozzáállás, ugyanakkor az európai munkajogban ez a téma még nem tisztázott, így gyakorlatban még nem is tiltott.

Bécs, 2017. 08. 01. Elektronikusan intézi vásárlásait? Mindezt a munkaidejében teszi? Amennyiben a korábbi kérdésekre igennel, majd nemmel válaszolt, úgy az európai trendnek megfelelően jár el – Írországtól Romániáig a munkavállalók többsége nem fecsérli a munkaidejét online vásárlásra, azt a szabadidejében teszi inkább. Ezt az eredményt mutatja a Jobswype 2017 júliusi európai felmérése.

A munkavállalók szabadidejükben vásárolnak az internet segítségével

A Jobswype legújabb európai felmérése szerint az osztrák munkavállalók 71%-a az elmúlt egy hónapban egyáltalán nem, 18%-a 1-3 alkalommal, míg 11%-a gyakrabban vásárolt online a munkaidejében. Az eredmény szembetűnően egyértelmű – az abszolút többség Európában, országonként ugyan eltérően, ám a munkavállalók 71-89%-a elképzelhetetlennek tartja, hogy munkaidőben online vásároljon. A megkérdezettek 7-18%-ban havi 1-3 alakalommal kockáztatják meg a lebukás esélyét főnökeik előtt, hogy munkaidőben vásárolnak, míg 3-14%-ban havonta többször is vállalják a ’veszélyes’ manőver.

Christian Erhart utalt arra a tényre, hogy ebben a témában van releváns felmérés, amelyet 2017-ben a KMU-tanulmánya alapján, az osztrák Kereskedelmi Kamara végzett – a felmérésben az osztrákok vásárlási szokásait vizsgálták. „A számok arra utalnak, hogy a távértékesítés minden eddiginél magasabb arányt mutat Ausztriában. Az ezzel szemben mutatkozó Jobswype-felmérés eredményei arra a tényre utalnak, hogy az európai munkavállalók, még mindig szigorúan megtartják a határt munka és magánélet között.” Ez egy olyan eredmény, amelynek a munkáltatók nagyon örülnek, különösen úgy, hogy az európai munka-jogrend még nem tisztázta, miként kell eljárni az online-shopping témakörben.

Munkajogban nem tiltott

Az auszrtiai Európai Parlament információs irodája szerint, minden tagállam egyedileg határoz a témában – az egyes tagállamok országgyűlései minimum követelményeket fogalmazhatnak meg. Az online-shopping témáben egyenlőre nem létezik ilyen minimum követelményrendszer sehol sem. Christian Erhart szerint Ausztriában nincs privát internet korlátozás a munkaidőben. A munkáltató ezt azonban teljesen megtilthatja, vagy bizonyos mértékben szabályozhatja. Ha nincs külön munkahelyi szabályozás, a Munkaügyi Kamara szerint mérsékel használat engedélyezett.

Ezt a felmérést a Jobswype 2017 júniusában végezte, amelyben Európa szerte 1188 személy vett részt.

Photo material

Nincs online vásárlás a munkaidőben

Nincs online vásárlás a munkaidőben

Vissza a sajtóközleményekhez